Smart English

Onder de noemer ‘Smart English’ zijn er zeven Engelstalige teksten verschenen die ‘the English-speaking world’ behandelen. Er zijn teksten over het VK, de VS, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Ierland en Canada. Iedere tekst heeft een andere invalshoek. Zo behandelt die over Canada de emigratie vanuit Nederland in de jaren ’50 en ’60 en draaft er in de tekst over het VK een Nederlandse familie op die zich, vers van de ferry, verbaast over dit nabije en toch zo andere land. Iedere tekst is voorzien van opdrachten die het tekstbegrip verdiepen.

De Smart English-teksten zijn gecheckt door ‘native speakers’ (waarvoor dank) en zijn zo ongeveer geschikt voor groep 7 en 8 en de onderbouw van het VO. De leerkracht PO of docent VO blijft natuurlijk degene die dat beslist. Hieronder leest u meer informatie. Belangstelling? Ga naar de contactpagina.