Engels

De lessen Engels worden, vooral in de bovenbouw, niet altijd enthousiast ontvangen door de kinderen. Het is zoeken naar aansluiting: veel kinderen hebben al wat kennis van het Engels, maar erg eenzijdig (tv, internet, games). Dat maakt het aanbod in een aantal gevallen te eenvoudig, in minder gevallen te moeilijk. Bovendien heeft het aanbod hun interesse vaak niet.

Slimme Teksten Engels (Smart Texts, ik wist geen betere vertaling…) zijn vertaalde Slimme Teksten die in het Nederlands al eerder verschenen zijn. Leerkrachten kunnen dit Engelstalige aanbod gebruiken om vakoverstijgend te werken, iets wat de lessen Engels over het algemeen niet bieden. Kortom, wereldoriëntatie, Engels en begrijpend lezen in één klap.

Er zijn nu nog maar een paar Engelstalige teksten, ik werk aan meer. Niet alle Slimme Teksten lenen zich voor vertaling, veel echter wel. Er wordt dus aan gewerkt! Alle vertalingen zijn gecheckt door ‘native speakers’. Mocht u een Engelstalige Slimme Tekst aanvragen, dan stuur ik er de oorspronkelijke Nederlandse tekst bij. Bovendien zijn alle ‘Smart Texts’ voorzien van een woordenlijst Engels-Nederlands. Elke feedback is welkom.

Het Engels van de Smart Texts zal nog niet voor ieder kind weggelegd zijn. Meerkunners kunnen zich er echter in vastbijten en anderen op sleeptouw nemen. Zoals ook bij de Nederlandse Slimme Teksten het geval is: het ligt maar helemaal aan de groep en de leerkracht. Good luck!

Er is ook een reeks teksten onder de titel ‘Smart English’. Deze teksten behandelen zeven Engelstalige landen. Het niveau is zo ongeveer groep 8/brugklas/onderbouw VO. Kijk op deze pagina voor meer informatie.