Rekenen

Hoe lees je een tijdschaal af? En kun je dan uitrekenen hoe lang geleden de dinosauriërs uitstierven? Kun je ogenschijnlijk ‘losse’ getallen in een tekst over de haven van Rotterdam (afgebeeld) met elkaar in verband brengen? Ga je een tekst over het zonnestelsel beter begrijpen als je er rekenkundig mee aan de slag gaat?
Deze negen Slimme Teksten verbinden rekenkundige opdrachten aan tekst. De rekenaspecten die aan bod komen bij de teksten zijn redactiesommen, grafieken, maten en gewichten, grote getallen, tijd en budgetten. De gegevens die de kinderen nodig hebben staan allemaal in de teksten. Zo lenen de teksten zich voor aandachtig lezen (close reading) én voor het oefenen van rekenvaardigheden.Deze kunnen in één klap de lessen rekenen én begrijpend lezen verrijken. Belangstelling? Ga naar de contactpagina.